Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đakrông!    

GIÁO DỤC MẦM NON VÀ TẤM LÒNG CỦA NGƯỜI MẸ THỨ HAI

GIÁO DỤC MẦM NON VÀ TẤM LÒNG CỦA NGƯỜI MẸ THỨ HAI

Giáo dục Mầm non vốn dĩ đã là cấp học đầu tiên với bao khó nhọc, với giáo dục miền núi, đa số trẻ là con em người dân tộc thiểu số, giáo dục mầm...

KHAI MẠC “GIẢI THƯỞNG MỸ THUẬT THIẾU NHI VIỆT NAM” HUYỆN ĐAKRÔNG LẦN THỨ IX, NĂM 2017

KHAI MẠC “GIẢI THƯỞNG MỸ THUẬT THIẾU NHI VIỆT NAM” HUYỆN ĐAKRÔNG LẦN THỨ IX, NĂM 2017

Thực hiện các văn bản hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị và Kế hoạch Liên ngành giữa Phòng VHTT và Phòng GD&ĐT, trong hai...

ĐƠN VỊ ĐIỂN HÌNH TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2015 - 2016

ĐƠN VỊ ĐIỂN HÌNH TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2015 - 2016

Thực hiện lời dạy của Chủ tịc Hồ Chí Minh “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”, trong năm học 2015 - 2016, với sự...

TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2016 - 2017

TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2016 - 2017

Thực hiện “Điều lệ trường tiểu học” ban hành kèm theo Thông tư số: 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và “Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung...

KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015 - 2016

KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015 - 2016

Kiểm định chất lượng giáo dục là một nhiệm vụ trọng tâm mà Phòng GD&ĐT Đakrông tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm học 2015 - 2016,...

 • GIÁO DỤC MẦM NON VÀ TẤM LÒNG CỦA NGƯỜI MẸ THỨ HAI

  GIÁO DỤC MẦM NON VÀ TẤM LÒNG CỦA NGƯỜI MẸ THỨ HAI

 • KHAI MẠC “GIẢI THƯỞNG MỸ THUẬT THIẾU NHI VIỆT NAM” HUYỆN ĐAKRÔNG LẦN THỨ IX, NĂM 2017

  KHAI MẠC “GIẢI THƯỞNG MỸ THUẬT THIẾU NHI VIỆT NAM” HUYỆN ĐAKRÔNG LẦN THỨ IX, NĂM 2017

 • ĐƠN VỊ ĐIỂN HÌNH TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2015 - 2016

  ĐƠN VỊ ĐIỂN HÌNH TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2015 - 2016

 • TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2016 - 2017

  TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2016 - 2017

 • KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015 - 2016

  KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015 - 2016

hoctapHCM

Additional information