Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đakrông!    

ĐƠN VỊ ĐIỂN HÌNH TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2015 - 2016

ĐƠN VỊ ĐIỂN HÌNH TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2015 - 2016

Thực hiện lời dạy của Chủ tịc Hồ Chí Minh “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”, trong năm học 2015 - 2016, với sự...

TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2016 - 2017

TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2016 - 2017

Thực hiện “Điều lệ trường tiểu học” ban hành kèm theo Thông tư số: 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và “Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung...

KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015 - 2016

KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015 - 2016

Kiểm định chất lượng giáo dục là một nhiệm vụ trọng tâm mà Phòng GD&ĐT Đakrông tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm học 2015 - 2016,...

KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC BA LÒNG HUYỆN ĐAKRÔNG

KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC BA LÒNG HUYỆN ĐAKRÔNG

 Kiểm định chất lượng là một giải pháp quản lí chất lượng và hiệu quả nhằm các mục tiêu: Đánh giá hiện trạng cơ sở giáo dục đáp ứng các tiêu...

ĐAKRÔNG THỰC HIỆN TỐT MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM (VNEN)

ĐAKRÔNG THỰC HIỆN TỐT MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM (VNEN)

Ngày 13/5/2016, tại Trường Tiểu học Số 1 Hướng Hiệp, Phòng GD&ĐT Đakrông tổ chức Hội thảo đánh giá 3 năm thực hiện Dự án Mô hình trường học mới...

 • ĐƠN VỊ ĐIỂN HÌNH TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2015 - 2016

  ĐƠN VỊ ĐIỂN HÌNH TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2015 - 2016

 • TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2016 - 2017

  TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2016 - 2017

 • KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015 - 2016

  KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015 - 2016

 • KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC BA LÒNG HUYỆN ĐAKRÔNG

  KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC BA LÒNG HUYỆN ĐAKRÔNG

 • ĐAKRÔNG THỰC HIỆN TỐT MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM (VNEN)

  ĐAKRÔNG THỰC HIỆN TỐT MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM (VNEN)

hoctapHCM

Additional information